Събиране и използване на лични данни

„Мега Транс” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Личните данни, които Потребителят предоставя се обработват и съхраняват от страна на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН technostyle.bg в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за защита на личните данни.

Приемайки настоящите общи условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.technostyle.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на сайта. Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни се събират: (а)Когато регистрирате акаунт, купувате продукт или кандидатствате за кредит, се събират различни видове информация, включително, но не само име, пощенски адрес, телефонен номер, имейл, предпочитан начин на връзка и др.

(б)В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

(в)Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как се използват личните данни: (г)Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.

(д)В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.

Разкриване пред трети страни: (е)В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, финансови институции, застрахователи и др.) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни: (ж) Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да се защитят личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Цялост и задържане на личните данни: (з) Личните Ви данни ще бъдат задържани за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да се задържат за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни: (и)Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

(й)Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до sales@technostyle.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок потребителят ще бъдете информиран за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.


Сравни 0

Няма продукти

Да бъде премахнато Доставка
0,00 лв ДДС
0,00 лв Общо

Плати